Organizing Committee

Chair:

 • Meiyun Guo (guomy007@swu.edu.cn)
 • Members:

 • Zhanglv Li (lizhanglv@126.com)
 • Junli Jiang (walk08@swu.edu.cn)
 • Zuojun Xiong (zuojunxiong@swu.edu.cn)
 • SPONSORS

  Snow
  Forest
  Mountains